'The Library', 2010, ett konstverk av Gunnel Wåhlstrand
The Library, 2010

Storlek:

Edition:

131 x 169 cm

Unikt

Malmö Art Museum Collection.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.