'The house grew bigger, the emptiness as well', 2019, ett konstverk av Johan Barrett
The house grew bigger, the emptiness as well, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

50 x 50 cm

Inramad med en gedigen "flytande" fururam. Ramen syns tyvärr ej på bilden.