'The Grove (III)', 2017, ett konstverk av Kristoffer Zetterstrand
The Grove (III), 2017

Detaljer

Teknik/medium: Pen, Airbrush, Plastic, Oil

168 x 177 cm