'The Grace In Her', 2019, ett konstverk av Jenny Molin
The Grace In Her, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

100 x 81 x 2 cm

Unikt