'The Easel', 2016, ett konstverk av Kristoffer Zetterstrand
The Easel, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Pen, Airbrush, Oil, Plastic

73 x 64 cm