'The Chameleon III', 2017, ett konstverk av Emma Åvall
The Chameleon III, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

145 x 100 cm