'The Builder', 2016, ett konstverk av Kristoffer Zetterstrand
The Builder, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Pen, Airbrush, Oil, Plastic

104 x 91 cm