'The Balance in her', 2018, ett konstverk av Jenny Molin
The Balance in her, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

100 x 81 x 2 cm

Unikt