'The 3 Wands', 2016, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
The 3 Wands, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

50 x 30 cm

Unikt

8 500 SEK

Äggoljetempera på MDF.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.