'Tenseg 01 and 05 Variation', 2015, ett konstverk av Frank Stella
Tenseg 01 and 05 Variation, 2015

Storlek:

Edition:

73.7 x 61 x 48.3 cm

Unikt

Material: Elasto plastic.
Price is exclusive of VAT.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.