'Symboler och lägesbestämningar', 1998, ett konstverk av C O Hultén
Symboler och lägesbestämningar, 1998

120 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

135 x 114 cm

Material: Acrylic on canvas
Dimensions: 135 x 114 cm