'Symboler och lägesbestämningar', 1998, ett konstverk av C O Hultén
Symboler och lägesbestämningar, 1998

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

135 x 114 cm

Unikt

120 000 SEK

Material: Acrylic on canvas
Dimensions: 135 x 114 cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.