'Sun print. Storefront window at Jungian Chulhakwon', 2016, ett konstverk av Gunilla Klingberg
Sun print. Storefront window at Jungian Chulhakwon, 2016

Kontakta för pris

Detaljer

223 x 174 cm

Material: Cyanotype print
Dimensions: 223 x 174 cm
Gwangju, South Korea
2016-06-05
10.29-11.14