'Still-life with shells I', ett konstverk av Urban Larsson
Still-life with shells I

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.