'Still-life with shells I', ett konstverk av Urban Larsson

Still-life with shells I

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.