Stadsutvecklingsområde 0234, 2018

Teknik:

Inkjet print

Storlek:

41 x 53 x 3 cm

Edition:

4

Transport och andra avgifter kan tillkomma.