Stadsutvecklingsområde 7454, 2019

Teknik:

Inkjet print

Storlek:

41 x 53 x 3 cm

Edition:

4

Transport och andra avgifter kan tillkomma.