'Stadshusrest', 2020, ett konstverk av Kathie Pettersson
Stadshusrest, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

70 x 60 cm

10

4 375 SEK

Grafiskt blad av ruin i under rivning Stadshuset i Kiruna 2019 oramad

Transport och andra avgifter kan tillkomma.