'South Gate', 2017, ett konstverk av Lena Svedjeholm
South Gate, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Felt pen

80 x 80 x 2 cm

Den södra porten till den mytologiska staden Clicktown. Ingår i serien Clicktown collection.