'Slutare', 2015, ett konstverk av Patrick Nilsson
Slutare, 2015

Edition:

Unikt