'Självporträtt', 1993, ett konstverk av Cecilia Edefalk
Självporträtt, 1993

Detaljer

Teknik/medium: Photography

210 x 210 cm