'Signs of protest', 2002, ett konstverk av Kent Klich
Signs of protest, 2002

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.