'Signs of protest', 2002, ett konstverk av Kent Klich
Signs of protest, 2002

Detaljer

Teknik/medium: Photography