'Schaefer Expedition (3)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Schaefer Expedition (3), 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

130 x 92 cm