'Schaefer Expedition (3)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren

Schaefer Expedition (3), 2016

Teknik:

Oil

Storlek:

130 x 92 cm

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.