'Schaefer Expedition (1)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Schaefer Expedition (1), 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

130 x 92 cm