'...S.O.S...', 2017, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...S.O.S..., 2017

Storlek:

Edition:

70 x 63 cm

Unikt

Äggoljetempera på plywood.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.