'...S.O.S...', 2017, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...S.O.S..., 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

180 x 125 cm

Unikt

75 000 SEK

Äggoljetempera på plywood.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.