'S', 2020, ett konstverk av Åsa Landström
S, 2020

Storlek:

Edition:

170 x 180 x 5 cm

Unikt

Oil on canvas

Transport och andra avgifter kan tillkomma.