'Rooftops and Palmtrees', 2016, ett konstverk av Andreas Glad
Rooftops and Palmtrees, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

69 x 80 cm