'Retrace (Cabin)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Retrace (Cabin), 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

240 x 180 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.