'Remembrances', 2019, ett konstverk av Frida Johansson
Remembrances, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

140 x 110 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.