Radiolaria - kiselalger, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

80 x 60 x 3 cm

Unikt

4 500 SEK

Havet är ett universium i det oändligt stora och det oändligt lilla.
Radiolarier är 0.1–0.2 mm och har ett vackert och sinnrikt utformat mineralskelett en central kapsel delar upp cellen i en inre och . De är encelliga djur som lever som plankton i stort sett överallt i världshaven.