'Queen of Hearts', 2019, ett konstverk av Lena Svedjeholm
Queen of Hearts, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Felt pen

90 x 65 x 1 cm

En av fyra damer ur serien klädda kort.