'Psychosis & Syphylis ca 1880', 2017, ett konstverk av Oskar Nilsson
Psychosis & Syphylis ca 1880, 2017

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Watercolour

150 x 125 cm