'Porträtt', 2010, ett konstverk av Cecilia Edefalk
Porträtt, 2010

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.