'Plumline', 2016, ett konstverk av John Stockwell
Plumline, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

75 x 150 cm