'Pars pro toto', 1979, ett konstverk av Lars Englund
Pars pro toto, 1979

Kontakta för pris

Detaljer

Material: Cintrat steel.
Hight: 95 cm.