'Painting of Ecolonia #8', 2016, ett konstverk av Carolina Jonsson
Painting of Ecolonia #8, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

85 x 128 cm

3

19 600 SEK

Inklusive glas och ram

Transport och andra avgifter kan tillkomma.