'På väg mot en aning blått', ett konstverk av Marita Arvidsson
På väg mot en aning blått

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

50 x 50 cm

Unikt

Acrylic on canvas