'Over there', 2018, ett konstverk av Christina Göthesson
Over there, 2018

Storlek:

Edition:

Pris:

230 x 244 x 120 cm

Unikt

67 200 SEK

OVER THERE. Borlänge modern. 2019.
Platsspecifik installation med tusch-målning, armeringsjärn, MDF.

.......... "verket består av armeringsjärn och skapar ett landskap med en avlägsen horisont. Den två och tredimensionella illusionen fungerar”.// Ulf Lundén Dalademokraten 2019

Transport och andra avgifter kan tillkomma.