'O.01.04 (reflektioner)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson
O.01.04 (reflektioner), 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

90 x 90 cm

Unikt

70 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.