'O.01.04 (reflektioner)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson

O.01.04 (reflektioner), 2016

Teknik:

Oil

Storlek:

90 x 90 cm

Edition:

Unikt

Pris:

70 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.