'O.01.04 (reflektioner)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson
O.01.04 (reflektioner), 2016

70 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Oil

90 x 90 cm