'Nr 73', 2016, ett konstverk av Martin Jacobson
Nr 73, 2016

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Oil

74 x 100 cm