'NO 5', 2019, ett konstverk av Emilia Ilke
NO 5, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

42 x 30 cm

Kollage i akryl och papper på A3.