'Nerver (del 2 av 2)', 2010, ett konstverk av Unknown
Nerver (del 2 av 2), 2010

Detaljer

Teknik/medium: Glass, Plastic