'My fingers move like sad flowers', 2019, ett konstverk av Johan Barrett
My fingers move like sad flowers, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

33 x 42 cm

Inramad med en gedigen "flytande" fururam. Ramen syns tyvärr ej på bilden.