'Musslor', 2015, ett konstverk av Katrin Westman
Musslor, 2015

Storlek:

Edition:

100 x 122 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.