'Moderstation', 2019, ett konstverk av Mattias Bäcklin
Moderstation, 2019

Storlek:

Edition:

210 x 120 x 120 cm

Unikt

Offentlig gestaltning ek 210x120x120cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.