'Model 4', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Model 4, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

31 x 41 cm