'Mirakel', 2017, ett konstverk av Maria Finn
Mirakel, 2017

Edition:

Pris:

Unikt

50 000 SEK

Land-art project after a design by Josef Frank. The design griws freely in the well cut lawn.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.