'Minnesbilder av Sixtinska kapellet (20190328)', 2020, ett konstverk av Mikaela Steby Stenfalk
Minnesbilder av Sixtinska kapellet (20190328), 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Digital pigment print

63 x 63 cm

5

5 600 SEK

I verket sker en serie förskjutningar mellan form och bild – kollektivt minne och verklighet. Ett rum fotograferas, dokumenteras och minns av dess besökare. Bilderna smälts samman och bildar tillsammans en ny, fragmenterad form som omsveps av en textur. När texturen vecklas ut uppenbarar sig en ny typ av bild som blottar minnesbilden av det en gång besökta rummet.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i Stockholm.