' miniscape10', 2016, ett konstverk av Jenny Hedlund
miniscape10, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

15 x 15 x 3 cm