'miniscape06', 2018, ett konstverk av Jenny Hedlund
miniscape06, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

15 x 15 x 3 cm