'Minerals', 2016, ett konstverk av Julia Fjelddalen
Minerals, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Inkjet print

32 x 50 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.